3 Aralık 2012 Pazartesi

Bağlanma, John BowlbyBowlby'nin cahilliğin anakarasına yaptığı yolculuk. Freud'dan bu yana erken çocukluğun karakter gelişimi ve ruhsal bozuklukların kaynağı olduğu bilinmekteydi ancak bu dönemle ilgili detaylı araştırma eksikliği vardı. Bowlby, yenidoğan davranış ve örüntü kalıpları üzerine yaptığı çalışmalarını  üçleme olarak yazdığı kitaplarında toplamıştır.

Yazar, içgüdülerin kompleks davranış kalıplarına dönüşümünü adım adım, duru bir dilde aktarmış. İlk travmaları yerinde ve zamanında inceleyen yazar, evrimsel biyolojiden yardım alırken Darwin Ve Dawkins'e atıfta bulunmayı da ihmal etmemiş. Doğal seçilim ve adaptasyon modellerini kitabın başlarında güzel irdeleyen yazar, "Mühürlenme" kuramının babası Lorenz'e geniş yer ayırmış. Davranışların baslangıç ve durma sinyallerinden bahseden güzel benzetmelerle aktarımı kolaylaştıran Bowlby, öncelikle kuş ve yakın akrabalarımız olan primatlardan başlamış incelemeye. Anlambilim ve kelimelerin yanlış kullanımları üzerinde durmuş.

Freud'un çocuk cinselliği ile ilgili kuramlarının, yavru primat - anne ilişkilerinde rahatlıkla gözlenebildiğine değinerek ardından insanlara geçmiş. Bağımlı olmak ve bağlı olmak arasındaki farklara dikkat çeken yazar, bebeğin güvenlik ihtiyacının besin ihtiyacından daha önemli olduğunu savunmuş. Yenidoğan gelişim süreçlerini detaylı inceleyerek her yenidoğanın gülümseme ve ağlama motor davranışlarına doğuştan sahip olduğunu belirtiyor. Her bebeğin ağlama izi ( ağlaması motifi )  farklı ve anneler kısa sürede kendi yavrularının ağlamasına adapte olduklarını gözlemleyen yazar, son bölümlerde çocuğun ne kadar ilgiyle şımaracağı üzerinde durmuş.

Çocuğun bağlanma modelinin karakteri üzerindeki etkilerine detaylı değinen yazar, pelvik hareket gibi cinsel çağrışım içeren davranışların her iki cinsiyette de görüldüğünü ancak zihinsel kapasite olarak anlamlandıramayacak durumda olduklarını da belirtiyor. Geniş çapta bir makale olarak ele alınan kitap çoğu araştırmacı ve kuramdan besleniyor ve belli istatistik ve deney sonuçlarından da bahsediyor. Dil olarak tıbbi metin kıvamında olan kitabın tek kusuru akıcı olmaması. Çocuk gelişimi, karakter oluşumu ve öğrenme ile yakından ilgilenen kimseler için bir hazine olmasına karşın herkese rahatça hitap edemeyeceğini de belirtmeliyim. Başka incelemelerde görüşmek üzere.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails